Sjösätt båten

Du bör gå igenom din båt och all utrustning, så att du får en så  lång båtsäsong som möjligt. Du bör se till att brandsläckare, förbandsartiklar, livboj, nödsignaler och brand- och gasolvarnaren är i gott skick och fungerar som de ska.

Checklista inför sjösättning

 • Sätt batterier på laddning.
 • Du som har gasol i båten du bör kontrollera slangar och leta efter torrsprickor. 
 • Stäng skrovgenomföringar och kom ihåg att montera tillbaka dyvikan. 
 • Slangklämmor ska vara väl åtdragna. 
 • Sätt tillbaka logg- och ekolodsgivaren.
 • Kontrollera tätningsbälgar för INU- och segelbåtsdrev. De ska bytas med jämna mellanrum. 
 • Har båten gummibälgar, leta efter sprickor och byt vid minsta tecken på sprickbildning.
 • Testa att länspumpen och nivåbrytaren fungerar. 
 • Risken för stöld är stor vid sjösättningen. Därför är det bäst att montera motor och annan stöldbegärlig utrustning så nära sjösättningen som möjligt.

Sjösättning av båt med bil och trailer, tänk på det här:

 • Ta av eventuell ljusramp från trailern då el i vatten inte är en god idé.
 • Backa inte för långt, det räcker om du backar ner trailern så att vattnet når en liten bit över fälgkanten. Detta för att du ska undvika att få in vatten i bromshuset. Det kan annars nämligen börja rosta och kärva.
 • Lämna växeln i och dra sedan handbromsen ordentligt. Du vill ju inte att allt ska glida ner i vattnet


Att göra direkt efter sjösättning

När du har sjösatt din båt är det några saker du bör göra för att vara säker på att allt är under kontroll.

Starta motorn, lyft på durkar och motorrumskåpa.
Kontrollera att det inte läcker från slangar och filter som kan ha blivit hårda och spröda.
Titta till båten regelbundet det första dygnet efter sjösättningen.

26 Apr 2020